Żary, Polska, 2024-05-20
card image
Podwyższone bezpieczeństwo w SWISS KRONO

Pod koniec maja zakończył się kolejny etap wdrożenia systemu wspomagającego bezpieczeństwo na terenie fabryki SWISS KRONO w Żarach. W ramach tego etapu poszerzono obszar monitorowania, znacząco zwiększono liczbę znaków ostrzegawczych oraz zamontowano lokalizatory na wszystkich krytycznych pojazdach. Wprowadzono również istotną modyfikację w zakresie komunikacji między elementami systemu, polegającą na wdrożeniu bezprzewodowej komunikacji WLAN w zamkniętym APN-ie.

Projekty
Chorzów, 2023-06-01
card image
Droniada po raz dziesiąty

10-ta edycja Droniady w tym roku odbyła się w dniach 1-4 czerwca, w parku Śląskim w Chorzowie oraz na lotnisku Katowice-Muchowiec. Droniada jest wydarzeniem organizowanym z myślą o uczelniach wyższych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, samorządach oraz firmach zajmujących się technologiami bezzałogowymi. W tym roku w Droniadzie udział wzięła także reprezentacja NeuroSpace.

Wydarzenia
Żary, 2021-07-22
card image
Bezpieczeństwo w Swiss Krono

Innowacyjny system do sygnalizacji zagrożenia uruchomiony został na terenie fabryki Swiss Krono w Żarach – jednego z największych w świecie producentów płyt i wyrobów drwenopochodnych. Dzięki zastosowaniu systemu ultra-precyzyjnego pozycjonowania pojazdów GPS RTK oraz architektury IoT uruchomiono nowy mechanizm powiadamiania o zagrożeniu dla pracowników, którzy pracują w obszarze poruszania się ciężkich ładowarek.

Projekty